aktualności

Rekrutacja do szkoły i przedszkola.

Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych rozpoczyna się dnia 1 marca 2024 r. i będzie trwać do 22 marca 2024r.

WNIOSKI będzie można pobrać i składać w wyżej wymienionym terminie, w sekretariacie szkoły.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej są cztery placówki, do których możecie Państwo zapisywać dzieci:

-Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej im. Króla Jana Sobieskiego z Oddziałami Przedszkolnymi w Michałowie,

-Filia Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego z Oddziałami Przedszkolnymi w Korabiewicach,

-Przedszkole Samorządowe w Puszczy Mariańskiej,

-Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III w Puszczy Mariańskiej.

Wszystkie placówki są jedyne w swoim rodzaju i wyjątkowe. Panuje w nich wyjątkowy klimat i atmosfera nauki, uczą w nich wspaniali nauczyciele z pasją. Placówki są dobrze doposażone. Nauczyciele realizują innowacje pedagogiczne i ciekawe projekty edukacyjne.

W placówkach w Michałowie I Korabiewicach są bardzo małe grupy, mamy dużą liczbę wolnych miejsc, idealne warunki do rozwoju Państwa Dzieci w małych, kameralnych grupach.

Wszystkie placówki pracują w godzinach 7:00-17:00.

We wszystkich placówkach jest zapewniona opieka świetlicowa, zajęcia rozwijające i wyrównawcze, zapewniamy opiekę psychologiczno -pedagogiczną. Wszystkie placówki są położone w pięknym otoczeniu przyrody gminy Puszczy Mariańskiej. Do szkoły w Puszczy Mariańskiej jest zapewniony dowóz autobusami szkolnymi.

Informacje szczegółowe będą wywieszone na tablicach ogłoszeń w ww. placówkach.

Możliwość komentowania Rekrutacja do szkoły i przedszkola. została wyłączona