Monitoring wizyjny

Na terenie szkoły podstawowej oraz przyległych obszarach prowadzony jest monitoring wizyjny.

Zasady prowadzenia tego monitoringu określa regulamin dostępny tutaj.

Klauzula informacyjna dla osób, które przebywają w obszarze działania monitoringu znajduje się tutaj.