Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

  • Marzena Żuchewicz – dyrektor
  • Dorota Mularczyk – wicedyrektor
  • Anna Góra – wicedyrektor