Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2023/2024

I semestr 4IX 2023 -12I 2024.

II semestr 29I-21VI 2024.

Przerwa bożonarodzeniowa 23-31XII 2023.

Ferie zimowe 15-28I 2024.

Ferie wielkanocne 28III-2IV 2024.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  13 X, 2,3 XI, 2V, 14,15,16V (egzaminy ósmoklasisty), 31V

Planowane spotkania z rodzicami: 9XI, 11XII, 1 II, 31III, 9V

Zakończenie roku szkolnego 21VI 2024.