Dane kontaktowe inspektora

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Pan Tomasz Szwed.

Mogą się Państwo kontaktować z nim we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.