Patron szkoły

Król Jan III Sobieski (1629 – 1696) to znacząca postać w dziejach narodu polskiego. Należy do najwybitniejszych władców elekcyjnych Rzeczypospolitej. W Europie automatycznie utożsamiany jest z Polską, nie tylko jako wielki wódz, ale również jako wybitny polityk i mąż stanu. Wielką wagę przywiązywał do edukacji, sam był dobrze wykształcony.

Król Jan III Sobieski
przypisywany autor – Daniel Schultz

Jan III Sobieski przeszedł do historii jako władca nietuzinkowy, mający wizję przyszłości kraju. Starał się przeprowadzić wewnętrzne reformy państwa, wzmocnić władzę królewską i powściągnąć samowolę magnacką. Był mecenasem nauki oraz sztuki, popierał oświatę – opiekował się astronomem Janem Heweliuszem i matematykiem A. Kochańskim. Jednym z najznakomitszych świadectw zainteresowań króla architekturą jest powstanie letniej rezydencji – Wilanowa. We wszystkich dziedzinach działalności ujawniły się Jego najbardziej wartościowe cechy: pracowitość, wytrwałość w dążeniu do celu, szacunek dla nauki.

Król Jan III Sobieski często bywał na naszej puszczańskiej ziemi – jak wynika z kroniki – odwiedzał przebywającego w swojej pustelni (odległej głuchej puszczy) spowiednika i kapelana – Ojca Stanisława Papczyńskiego – założyciela Księży Marianów. Po długich rozmowach z Ojcem Papczyńskim zwykle siadywał pod rozłożystą lipą, wsłuchując się w szelest liści, śpiew ptaków i wpatrując w błękitne niebo.

Takie cechy króla jak: wierność, oddanie sprawom państwa, konsekwencja, rzetelność, dążenie do szczytnych idei mogą być we współczesnych czasach wzorem dla uczniów – ucząc szacunku dla państwa, nauczycieli i rodziców. Uosabiał w sobie te cechy, które zasługują na miano wzorca w wychowaniu młodych pokoleń. W dobie naszych czasów powinniśmy hołubić wartości, którymi kierował się Król Jan III Sobieski i które wcielał w swoje życie. Wybór patrona jest swoistym apelem skierowanym do każdego człowieka. Wystarczy tylko zwrócić uwagę na odpowiednie wartości, którymi należy kierować się przez całe życie, a wówczas cel, do którego dążymy jest do osiągnięcia. Biorąc pod uwagę wszystkie argumenty uważamy, że wybór imienia Jana III Sobieskiego dla naszej szkoły był trafny i uzasadniony. Bo ten wspaniały człowiek jest dla nas symbolem i przykładem, jakim należy być Polakiem. Dlatego też, w roku 1983 grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie wspólnie razem ślubowali swojemu patronowi:

„Będziemy strzec twych historycznych zdobyczy i stać wiernie
na straży spuścizny naszych praojców”.