Deutsch Plus

W dniu 19 września 2019 r. odbyło się w naszej szkole zebranie z rodzicami na którym przekazano informację rodzicom na temat udziału szkoły w projekcie języka niemieckiego „Deutsch Plus”, który będzie realizowany w naszej szkole w ramach partnerstwa z Instytutem Goethego i Ambasadą Niemiec. Z projektu skorzysta 152 uczniów naszej szkoły, najbardziej zaś uczniowie klas IV-V, którzy uczyć się będą języka niemieckiego obowiązkowo  jako drugiego języka obcego. Z tytułu udziału w projekcie uczniowie i szkoła będą mieć profity wynikające z umowy partnerstwa: będziemy uczestniczyć w projektach, konkursach i wydarzeniach, szkoleniach – sponsorowanych prze Instytut Goethego, dyrektor oraz nauczyciele wezmą udział w szkoleniach z zakresu promocji nauczania języka niemieckiego. Koordynatorem projektu w szkole jest nauczycielka języka niemieckiego – Marzena Żuchewicz.

Nasze realizacje projektu Deutsch Plus: