Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego


ul. Konstytucji 3 Maja 3
96-330 Puszcza Mariańska

tel. (46) 831-81-36
e-mail: 
sp.puszcza_mar@op.pl
sekretariat@zsppm.pl