deutsch plus

Projekt Deutsch Plus

Międzyszkolny projekt E-Twinning -Deutsch Plus „Alles, was wir lieben” dla klas IV -marzec-czerwiec 2022

Uczniowie klas IV naszej szkoły uczestniczą w projekcie E-Twinning w ramach projektu Deutsch Plus pt.”alles, was wir lieben”.

Projekt pt. „Wszystko, co kochamy…” ma na celu współpracę międzyszkolną w zakresie realizacji wspólnych działań wynikających z harmonogramu projektu. W trakcie realizacji projektu będą poruszone następujące tematy:
1.Uczucia i emocje—miłość, walentynki, wyrażanie swoich uczuć -pisanie wiersza. Miłość, jako najważniejsza wartość w życiu człowieka.
2. Poznawanie siebie nawzajem-samoakceptacja, prezentacja siebie w języku niemieckim, swoich miłości: hobby, zainteresowań, ulubionych czynności, mocnych stron. Tworzenie logo projektu
3. Przyjaźń i jej rola w życiu człowieka -opis przyjaciół, zwierząt, nawiązywanie kontaktów -poprzez wymianę listów, tworzenie gier interaktywnych.
4. Moja miłość -sport i aktywności fizyczne czasu wolnego.
5. Moja miłość -muzyka. Poznawanie niemieckiej muzyki, kompozytorów muzycznych, prezentacja swojej ulubionej muzyki, wspólne słuchanie i śpiewanie.
Projekt może ewaluować i zostać poszerzony o nowe treści -dotyczące tematu w roku następnym.

Cele:

 1. Współpraca międzyszkolna -uczniów i nauczycieli w ramach realizacji działań projektowych wynikających z harmonogramu działań.
  2. Poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej j. niemieckiego w szkole podstawowej poprzez poszerzanie słownictwa, realizację nowych tematów.
  3. Rozwój umiejętności komunikowania się w języku niemieckim; językiem komunikacji uczniów i nauczycieli będzie język niemieckim
  4.integracja uczniów różnych szkół podczas nauczania zdalnego,
  5.rozwijanie kreatywności uczniów w zakresie realizowanych zadań,
  6. doskonalenie umiejętności TIK,
  7.uatrakcyjnienie procesu nauczania w warunkach pandemii,
  8.kształtowanie u uczniów postawy otwartości i zamiłowania do nauki języka niemieckiego.

Harmonogram prac:

 • Projekt będzie realizowany w ramach współpracy międzyszkolnej 5 szkół w Polsce.
  Harmonogram działań projektowych:
  1. Spotkanie nauczycieli, ustalenie harmonogramu projektu
  2. Miłość j-pisanie wierszy nt. miłości wraz z plakatem, tworzenie plakatów w dowolnej formie: luty 2-3 tygodnie
  3. Poznawanie siebie nawzajem-tworzenie filmów z przedstawieniem siebie, , plakatów, gier, wspólne spotkanie, pisanie listów tradycyjnych. ja i moje mocne strony, moje talenty, hobby, zainteresowania-23 tyg.
  4.Tworzenie logo projektu, wybór i głosowanie na najlepszą pracę.
  2-tyg.
  5. Moja miłość -muzyka, poznawanie niemieckiej muzyki, słuchanie i prezentacja niemieckich kompozytorów, moja ulubiona muzyka, wspólne słuchanie i śpiewanie, ew. nauka tekstów.-2-3 tyg.
  6. Moi przyjaciele i rola przyjaźni w życiu człowieka, Zwierzęta i ludzie -opis i prezentacja.-2-3 tyg.
  7. Sport: .-2 tyg.
  Będziemy wykonywać zadania na lekcji i w domu-pracować w grupach, równwież międzyszkolnych.

Efekty końcowe:

Planujemy produkty końcowe w postaci: filmów, prezentacji, plakatów, zdjęć, gier, książka z zagadkami, ilustracjami i piosenkami dla innych nauczycieli.
Uczniowie poprawią umiejętność komunikowania się w języku niemieckim, będą utrwalać materiał lekcyjny w nowej kreatywnej formie, doskonaląc umiejętności TIK. Proces nauczania języka niemieckiego będzie atrakcyjny dla uczniów w warunkach pandemii. Uczniowie nawiążą przyjaźnie międzyszkolne.

Możliwość komentowania Projekt Deutsch Plus została wyłączona