• Zdrowe żywienie

    Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną i przedstawioną na spotkaniu z rodzicami przedszkolaków przez dietetyka – panią Magdalenę Mazgaj, której bardzo dziękujemy za materiał.