aktualności

Egzamin na kartę rowerową i przedsięwzięcia w ramach akcji „Bezpieczny maj”

W ramach akcji „Bezpieczny maj” w naszej szkole zostały zorganizowane różne przedsięwzięcia:

  1. Uczniowie klas 4 przygotowywali się i zdawali teoretyczny egzamin ze znajomości przepisów, znaków bezpiecznych zachowań na drodze. Była to pierwsza część egzaminu na kartę rowerową.
  2. Na korytarzu szkolnym została wykonana gazetka ścienna dotycząca bezpiecznych zachowań na  drodze, odpowiedniego wyposażenia roweru oraz ubioru rowerzysty, a także budowy roweru.
  3. Pokaz kierowania ruchem ulicznym na skrzyżowaniu znajdującym się obok szkoły przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego w Żyrardowie.
  4. Egzamin praktyczny na kartę rowerową uczniów klas 4 i 5.

        W dniu 29 maja 2023r. uczniowie klas: IVA, IVB i V  Szkoły Podstawowej imienia Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.

Celem  tego egzaminu było:

  • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
  • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
  • popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Egzamin składał się z dwóch części.

  1. Część teoretyczna.

Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowania,  udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut. Aby go zdać, musieli poprawnie odpowiedzieć na 80% pytań zawartych w teście. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną mogli przystąpili do egzaminu praktycznego.

  • Część praktyczna

Egzamin praktyczny odbył się na miasteczku ruchu drogowego, znajdującym się na placu szkolnym. Egzamin praktyczny  polegał  na ocenie kierującego rowerem pod względem:

a)  przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,

b)  umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności:

    · pozycja kierującego na rowerze,

    · upewnienie się o możliwości jazdy,

    · upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,

    · hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwali  zaproszeni policjanci z  Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Żyrardowie oraz nauczyciele przygotowujący przez cały rok uczniów do tego ważnego dla nich sprawdzianu: pani Elżbieta Kopczyńska i pani Barbara Stępień.

Wszystkim szczęśliwym posiadaczom – pierwszego w życiu „prawa jazdy” Gratulujemy!

Możliwość komentowania Egzamin na kartę rowerową i przedsięwzięcia w ramach akcji „Bezpieczny maj” została wyłączona