deutsch plus

Ewaluacja projektu Deutsch Plus – 2020r.

Spotkanie z rodzicami-podsumowanie projektu –Deutsch Plus za I semestr-styczeń 2020

W styczniu odbyło się w naszej szkole spotkanie z rodzicami podsumowujące wyniki nauczania za I semestr. Przybyłym na spotkanie rodzicom została zaprezentowana prezentacja –podsumowująca realizację w naszej szkole działań w ramach projektu Deutsch Plus, w którym uczestniczą uczniowie uczący się języka niemieckiego w naszej szkole.

Spotkanie z wolontariuszem Fundacji Schumana-Hannessem Geslerem-luty 2020

W lutym odbyły się 2 godzinne  interaktywne warsztaty w języku niemieckim na temat Austrii.  W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas VIII. Podczas warsztatów uczniowie poszerzyli swoją wiedzą e na temat Austrii oraz wzięli udział w interaktywnym quizie na temat Austrii. Uczniowie komunikowali się z prowadzącym w językach niemieckim i angielskim. Spotkanie było nowym, ciekawym doświadczeniem, który poszerzył wiedzę uczniów na temat Austrii.

Udział uczniów w lekcjach języka niemieckiego on-line Instytutu Goethego: marzec-maj 2020

Uczniowie naszej szkoły uczący się języka niemieckiego brali udział w cyklu lekcji on-line z języka niemieckiego zorganizowanych w czasie pandemii koronawirusa przez Instytut Goethego. Udział w  zajęciach był okazją do poszerzenia wiedzy i słownictwa z zakresu języka niemieckiego w naszej szkole. 

Realizacja projektu E-Twinning :” Deutsch geht durch den Magen”: styczeń –czerwiec 2020

Uczniowie klas IV-V w II semestrze uczestniczyli w realizacji projektu E-Twinning „Deutsch geht Dutsch den Magen”.

Działania podjęte w ramach realizacji projektu przez uczniów i nauczyciela:

I-II. 2020.- Poznawanie słownictwa z zakresu tematów „jedzenie i picie”, współpraca uczniów  w grupach międzynarodowych -tworzenie plakatów on-line w aplikacji poster my wall, tworzenie plakatów rzeczywistych-dekoracja sali językowej.

II-III 2020-Nagrywanie wymowy zebranego słownictwa poprzez aplikację vocaro.com, zamieszczenie nagrań na padlecie projektu, stworzenie mówiących plakatów.

III-IV.2020-Wymyślanie nazwy wspólnej restauracji: wspólne głosowanie na najlepszą nazwę restauracji-wybór nazwy Multikulti –Restaurant.

IV-V.2020-tworzenie kart dań naszej restauracji , zbieranie przez uczniów autentycznych materiałów kulturowych -zdjęć potraw, posiłków, tradycyjnych polskich przekąsek, dań  głównych, zup w formie zdjęć autorstwa uczniów. Stworzenie wspólnej karty dań.

V-VI.2020-Stworzenie wielojęzycznego słownika obrazkowego dotyczącego nazw słownictwa z zakresu tematu „jedzenie i picie” .

Więcej o projekcie można poczytać na stronie internetowej projektu E-Twinning, na stronie znajdują się również zdjęcia z realizacji projektu:  https://live.etwinning.net/projects/project/198264

Możliwość komentowania Ewaluacja projektu Deutsch Plus – 2020r. została wyłączona