Courses 
Magnetyzm
Hydrostatyka i aerostatyka
Prąd elektryczny
Właściwości i budowa materii
Elektrostatyka
Kinematyka
Optyka
Praca, moc, energia.
Drgania i fale
Dynamika
TermodynamikaInformation
DZIAŁ: Pole i fale elektromagnetyczne
Tematy referatów z fizyki dla klasy VIIIInformation