• Proszę zalogować się na podanej stronie internetowej i na podstawie zamieszczonej prezentacji wykonać w grupach komiks geograficzny według wylosowanych tematów. Termin oddania prac 7 marca 2014r. Prace mają być samodzielne. Liczba stron maksymalnie 10. Komiks ma zawierać tytuł i autorów dzieła.
  Udanej zabawy.
 • Proszę wybrać temat referatu:

  1. Wskaż i opisz kontrasty w środowisku przyrodniczym Azji.
  2. Wybierz i opisz jeden kraj azjatycki (Chiny, Indie, Japonia, Rosja, Kazachstan, Mongolia, Korea Północna, Korea Południowa, Iran, Pakistan, Afganistan). Wskazówki: opisując kraj,proszę wziąć pod uwagę: położenie geograficzne, środowisko przyrodnicze (ukształtowanie terenu, klimat, strefy klimatyczno-roślinne, gleby),ludność/demografia, gospodarka (przemysł, rolnictwo), religia, konflikty, surowce mineralne.

  Wymagania formalne: praca ma mieć minimum 3 strony formatu A4 tekstu, marginesy 2,5cm, odstępy między wierszami 1,5, czcionka 12, każda praca ma być podpisana.
  Termin oddania prac: 15 listopada 2013r.
  Prace można przesłać na adres: bwilkowska@interia.pl w tytule maila wpisać referat i klasa.
  PRACE TYLKO I WYŁĄCZNIE PISANE SAMODZIELNIE!