Company Logo

Uwaga

Wykaz podręczników do lekcji religii - kl. I-VI

Podręczniki do lekcji religii - klasy 1-6

 

 "W drodze do Wieczernika"  1-3 – wydawnictwo WAM

Kl. I

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

Książka i zeszyt ucznia  

 

Kl. II

Kochamy Pana Jezusa”
Książka i Zeszyt ucznia


Kl. III
Przyjmujemy Pana Jezusa” 
Książka i zeszyt ucznia


 „Drogi Przymierza”4-6 – wydawnictwo WAM

Kl. IV

Zaproszeni przez Boga”
Książka i zeszyt ucznia

 

Kl. V

„Obdarowani przez Boga”

Książka i zeszyt ucznia

 

Kl. VI

„Przemienieni przez Boga”

Książka i zeszyt ucznia

 

 
Deklaracja dostepnosci.