Company Logo

Uwaga

Patron szkoły

Dlaczego Król Jan III Sobieski został patronem naszej szkoły?

 

Jan III Sobieski to znacząca postać w dziejach naszego narodu. Należy do najwybitniejszych władców elekcyjnych Rzeczypospolitej.
W Europie automatycznie utożsamiany jest z Polską, nie tylko jako wielki wódz, ale również jako wybitny polityk i mąż stanu. Wielką wagę przywiązywał do edukacji, sam był dobrze wykształcony.

Król Jan III Sobieski przeszedł do historii jako władca nietuzinkowy, mający wizję przyszłości kraju. Starał się przeprowadzić wewnętrzne reformy państwa, wzmocnić władzę królewską i powściągnąć samowolę magnacką. Był także mecenasem nauki, popierał oświatę (opiekował się astronomem Janem Heweliuszem, matematykiem A. Kochańskim) oraz sztuki. Jednym z najznakomitszych świadectw zainteresowań króla architekturą jest powstanie letniej rezydencji - Wilanowa. We wszystkich dziedzinach działalności ujawniły się Jego najbardziej wartościowe cechy: pracowitość, wytrwałość w dążeniu do celu, szacunek dla nauki.

Król Jan III Sobieski często bywał na naszej puszczańskiej ziemi - jak wynika z kroniki - odwiedzał przebywającego w swojej pustelni (odległej głuchej puszczy) spowiednika i kapelana - Ojca Stanisława Papczyńskiego - założyciela Księży Marianów. Po długich rozmowach z Ojcem Papczyńskim zwykle siadywał pod rozłożystą lipą, wsłuchując się w szelest liści, śpiew ptaków i wpatrując w błękitne niebo.

 

Takie cechy króla jak: wierność, oddanie sprawom państwa, konsekwencja, rzetelność, dążenie do szczytnych idei mogą być we współczesnych czasach wzorem dla uczniów - ucząc szacunku dla państwa, nauczycieli i rodziców, uosabiał w sobie te cechy, które zasługują na miano wzorca w wychowaniu młodych pokoleń. W dobie naszych czasów powinniśmy hołubić wartości, którymi kierował się Król Jan III Sobieski i które wcielał w swoje życie. Wybór patrona jest swoistym apelem do skierowanym do każdego człowieka. Wystarczy tylko zwrócić uwagę na odpowiednie wartości, którymi należy kierować się przez całe życie, a wówczas cel, do którego dążymy jest do osiągnięcia. Biorąc pod uwagę wszystkie argumenty uważamy, że wybór imienia Jana III Sobieskiego dla naszej szkoły był trafny i uzasadniony. Bo ten wspaniały człowiek jest dla nas symbolem i przykładem, jakim należy być Polakiem. Dlatego też, w roku 1983 grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie wspólnie razem ślubowali swojemu patronowi:

 

"Będziemy strzec twych historycznych zdobyczy i stać wiernie na straży spuścizny naszych praojców"

 
Deklaracja dostepnosci.