Company Logo

Uwaga

„Zbiórka książek, z których wyrośliśmy”

 

 

AKCJA

„Zbiórka książek z których wyrośliśmy”

W październiku w naszym Przedszkolu odbyła się akcja „Zbiórka książek, z których wyrośliśmy”. Celem tej akcji było: uczenie dzieci szacunku do książki, wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi,  uwrażliwianie na walory edukacyjne i estetyczne książek. Akcja polegała na przekazaniu jednej książki z domu wybranej przez Państwa dziecko i przekazaniu jej wychowawcy grupy. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem z Państwa strony. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom za podarowanie swojej książeczki. Od 1 listopada 2016r. rozpoczęła działalność „Biblioteka przedszkolna” funkcjonująca w każdej grupie. Zapraszamy do wypożyczania książek! Akcja „Biblioteka przedszkolna” zorganizowana została w ramach tegorocznego programu „Bajkoterapia”.


 

 

 

 




Deklaracja dostepnosci.