Company Logo

Uwaga

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

KONKURS FOTOGRAFICZNY ,,MÓJ PUPIL”

        W bieżącym roku szkolnym myślą przewodnią w planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej przez wychowawczynie w Przedszkolu w Puszczy Mariańskiej jest hasło Przedszkolaki kochają wszystkie zwierzaki. Na początku października (dokładnie 4-go października) obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt. W związku z tym dla wszystkich chętnych przedszkolaków i ich rodziców ogłoszony został konkurs fotograficzny pod nazwą ,,Mój pupil”. Konkurs polegał na wykonaniu dziecku zdjęcia z jego ulubionym zwierzątkiem oraz umieszczenie go w ramce ozdobionej właśnie przez dane dziecko. W dniu 5-tego października celem rozstrzygnięcia konkursu zebrało się jury, w którego skład wchodziły wychowawczynie poszczególnych grup oraz dyrektor Przedszkola. Na ręce organizatorów wpłynęło, aż 35 prac konkursowych. Podczas oceniania prac pod uwagę brane były następujące kryteria: pomysłowość zdjęcia, wkład dziecka włożony w ozdobienie ramki, ogólna estetyka i wygląd pracy. Jury nie miało łatwego zadania, ale w konsekwencji z każdej grupy wiekowej wyłonione zostały 3 pierwsze miejsca:

Kategoria 3-latki

I miejsce Maria Smolińska

II miejsce Przemysław Urbaniak

III miejsce Wiktoria Urbaniak oraz Maja Łukasik

Kategoria 4-latki

I miejsce Bartosz Nowakowski

II miejsce Alicja Wójcicka

III miejsce Antoni Zieliński

            Kategoria 5-latki

I miejsce Wojciech Kowalski

II miejsce Marika Michalak

III miejsce Zuzanna Kuran

 

Wręczenie nagród laureatom oraz upominków dla pozostałych uczestników konkursu odbyło się 7 października na górnym korytarzu w obecności wszystkich przedszkolaków. Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy każde dziecko do udziału w następnych konkursach przedszkolnych.

 

Deklaracja dostepnosci.