Company Logo

Uwaga

Przedszkole
Historia Przedszkola w Puszczy Mariańskiej


        Przedszkole w Puszczy Mariańskiej powstało w 1980 roku. Inicjatorką jego założenia była Stanisława Choińska doświadczony pedagog w Szkole Podstawowej w Puszczy Mariańskiej. Osobami wspierającymi jej inicjatywę były nauczycielki: Stanisława Grabowska i Teresa Zakrzewska. Przedszkole znalazło swoją siedzibę w Olszance w budynku, którego właścicielem było Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Warszawy. W zakresie organizacji wewnętrznej placówki należy zaznaczyć, iż prowadzono wówczas dwie grupy wiekowe: młodszą 3- 4 letnią oraz starszą 5-6 letnią . Placówka czynna była w godzinach od 7.00 do 17. 00 zapewniając dzieciom pełne wyżywienie. W roku 1983 funkcję dyrektora obejmuje Teresa Zakrzewska z uwagi na fakt, iż dotychczasowa dyrektor Stanisława Choińska zostaje powołana na stanowisko Gminnego Inspektora Oświaty w Puszczy Mariańskiej. Wówczas grono pedagogiczne opuszcza również Stanisława Grabowska, a dołączają nauczycielki Maria Choińska i Agnieszka Urbaniak. Funkcje pomocnicze wykonują Jadwiga Kamińska kucharka, Barbara Karkucińska intendent , Marianna Rdes woźna. W takim kształcie personalnym przedszkole funkcjonuje do 1993 roku. W tym też roku z uwagi na względy natury ekonomicznej ówczesny Wójt Gminy Robert Monarski podejmuje decyzję o przeniesieniu placówki do Puszczy Mariańskiej. Na siedzibę przedszkola wybrany zostaje zabytkowy budynek „Starej Szkoły”. Poszerza się wówczas oferta dydaktyczno – wychowawcza przedszkola o zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki, równocześnie zwiększa się liczba dzieci. Placówka od września 2002 roku zostaje włączona w strukturę organizacyjną Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, którego dyrektorem jest Krystyna Woźniak. Przedszkole po przeniesieniu z Olszanki do Puszczy Mariańskiej sukcesywnie powiększa swoją liczebność, co zmusza kierownictwo i organ prowadzący do poszukiwania nowego obiektu na siedzibę przedszkola. Władze gminy podejmują decyzję o przeniesieniu siedziby przedszkola do byłych pomieszczeń w budynku po Ośrodku Zdrowia. Stwarza to nowe perspektywy rozwoju z uwagi na kubaturę obiektu i możliwości przyjęcia zdecydowanie większej ilości dzieci.


 
Deklaracja dostepnosci.