Deklaracja dostępności Strona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej

Do budynku prowadzą:

 1. wejście główne od ulicy Konstytucji 3 Maja, do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu;
 2. wejście od ulicy Konstytucji 3 Maja (przy nowej części budynku), wejście wyposażone w podjazd;
 3. wejście od strony boiska szkolnego, do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu;
 4. wejście od strony boiska szkolnego (przy nowej części budynku), wejście wyposażone w podjazd;

Budynek piętrowy. W budynku brak windy.

Budynek częściowo dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku dla osób niepełnosprawnych dostępny jest parter nowej części budynku szkoły (korytarz, toaleta, sala gimnastyczna, biblioteka)

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości porozumienia się w języku migowym.

Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym.

Na parkingu przed budynkiem brak jest miejsc oznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Filii Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej i Punktu Przedszkolnego w Korabiewicach

Do budynku prowadzą:

 1. wejście od ulicy, do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu, wejście nieużytkowane;
 2. wejście od ulicy, do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu, wejście nieużytkowane;
 3. wejście od strony placu zabaw (przy starej części budynku), do wejścia prowadzą schody, wejście zamknięte na stałe;
 4. wejście główne od strony placu zabaw (przy nowej części budynku), wejście wyposażone w podjazd;
 5. wejście od strony boiska, do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu, wejście nieużytkowane.

Budynek piętrowy. W budynku brak windy.

Budynek częściowo dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku dla osób niepełnosprawnych dostępny jest parter nowej części budynku szkoły (korytarz, toaleta, sala).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości porozumienia się w języku migowym.

Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym.

Na parkingu przed budynkiem brak jest miejsc oznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek Przedszkola Samorządowego w Puszczy Mariańskiej

Do budynku prowadzą:

 1. wejście od ulicy Króla Jana Sobieskiego, do wejścia prowadzą schody z podjazdem, wejście nieużytkowane;
 2. wejście od ulicy Króla Jana Sobieskiego, do wejścia prowadzą schody z podjazdem, wejście nieużytkowane, zamknięte na stałe;
 3. wejście od ulicy Króla Jana Sobieskiego (przy nowej części budynku), wejście wyposażone w podjazd;
 4. wejście główne od strony parkingu (przy nowej części budynku);
 5. wejście od strony placu zabaw (przy nowej części budynku), do wejścia prowadzą schody, wejście nieużytkowane.

Budynek piętrowy. W budynku brak windy.

Budynek częściowo dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku dla osób niepełnosprawnych dostępny jest parter nowej części budynku szkoły (szatnia, korytarz, toaleta, sala)

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości porozumienia się w języku migowym.

Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym.

Na parkingu przed budynkiem brak jest miejsc oznaczonych dla osób niepełnosprawnych.